Friday, April 27, 2007

minh`, bang wo*.......

3 comments:

Anonymous said...

gà Dương, sao mày ốm nhom vậy , ???Ừ, chắc nhờ chép đĩa được mà, hên xui ;))

Anonymous said...

Tiên: á á á, con gà đẻ trứng....dê kìa hơ hơ!!!

mocphale said...

!#@$%^&*b-(