Tuesday, January 9, 2007

Ra'p nha.c "Clocks" (Coldplay), demo version

Ddem^ thu bay - 6 Jan 2007
Theo ke hoach la ra'p nha.c demo truoc khi pianist vu`, nhung vi` 1so dieu kien khach wan, ca'c tha`nh vien ban nhac ko dden ddu?.
Ddie^?m danh:
Vang mat: Tuan Map Bass (li' do: di dda'm cuoi); Thang Bau^so^ kiem^ drums (li' do: cho*? chi. di dda'm cuoi) [Cuoi gi ma cuoi nhieu the ko biet :/]
Co' mat: Nam Troidatquythan - main vocalist; Dao Quoc Viet - DJ; TTD - pianist; Giang Willy - eater; Nhiep Phong - Yaiba reader; Nguyen Quy' Nho*n - cameraman.
Dia diem: @Studio - 39 Nguyen Truong To, Q4, HCMC
...
Anyway, cuoi cu`ng cu~ng co' ban demo.
Single chi'nh thuc dda`nh ddo*.i he` ra'p vay.


DJ Dao Quoc Viet @work

Composing and organizing

Nam Troidatquythan - main vocalist

TTD - pianist

DQV - suppposed to be lead-guitarist, however due to the fact that "Clocks" guitar's part is not prominent (and my guitar was also "unavailable"), he changed his job to... DJ

Album Cover
..........................................................................................
to be continued :))

1 comment:

Anonymous said...

To all Crazy Fan :D
Hiện các thành viên đang bận rộn trong MÙa tHi lạI ... hy vọng bản demo sẽ ra mắt trong mùa tết 07 này.
Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ ban nhạc trong thời gian qua ...