Friday, April 4, 2008

ba^ng wo*


Ddc ban gia` gui tang sn nguyen cho^`ng tho* + truyen ngan, voi may cai postcard hoi bi ddep. Khoai khoai :).

1 comment:

Zololkis said...

SECURITY CENTER: See Please Here