Monday, February 19, 2007

mmm

"Ba^`n tha^`n huong hue^. thom ddem^
Kho'i nhang ve~ neo? duong len^ niet ba`n
Chan^ nhang lam^' lap' tro tan`
Xam( xam( bong me. tra^`n gian thuo nao`"...
(tho* Nguyen Duy) - from "Kien truc va Doi song"
=|... mmm

No comments: