Wednesday, February 21, 2007

Ở tro. [tho*]

Con chim ở đậu cành tre,
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn.
Tôi nay ở trọ trần gian,
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.

Xưa kia ở đậu miền xa,
Cơn gió ở trọ bao la đất trời.
Nhân gian về trọ nhiều nơi,
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng.

Mây kia ở đậu từng không,
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Tim em ở trọ là tôi,
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần.

Môi xinh ở đậu người xinh,
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều.
Xin cho về trọ gần nhau,
Mai kia dù có ra sao cũng đành.

Trăm năm ở đậu ngàn năm,
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn.
Ơ hay là một vòng xinh,
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời.

No comments: